Nya regler om yrkesförarkompetensutbildning

Den 23 maj började nya, EU-gemensamma, regler att gälla för den som ger utbildning för yrkesförarkompetens. På denna sida kommer vi ange de övergripande ändringarna som gäller dig som bedriver utbildning eller tänker söka tillstånd att bedriva utbildning.

Den här sidan kommer att uppdateras löpande

De närmaste veckorna kommer vi att uppdatera och förbättra informationen på denna sida så fort vi har någon ny information att delge.

Här hittar du vår sida för vanliga frågor och svar om förändringarna.

De nya reglerna är nu beslutade

Regeringen har nu beslutat om ändringar i Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. Du hittar ändringsförordningen här.

Transportstyrelsen har också beslutat om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens (trädde i kraft den 23 maj 2020).

Nya föreskrifter gör det möjligt med viss distansutbildning

Vår bedömning är att de nya föreskrifterna innebär förbättringar för både blivande och aktiva yrkesförare, utbildningsanordnare samt berörda företag och myndigheter:

  • Utbildare kan lättare anpassa innehållet i utbildningen till kursdeltagarnas förutsättningar.
  • Det blir möjligt att göra vissa moment på distans.

Föreskrifterna innehåller förändringar om

  • vilka ämnen som ska ingå vid grundutbildning
  • vilka ämnesområden som ska ingå vid fortbildning
  • kunskapsprovets innehåll
  • möjlighet att ansöka om anpassat muntligt prov
  • krav om försäkran före kunskapsprov i syfte att bland annat förhindra otillåtna hjälpmedel.

Viktiga ändringar gällande fortbildning

Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet. Fortbildningen ska innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet.

För dig som idag är tillståndshavare

Du som har tillstånd att utbilda för yrkesförarkompetens kommer att omfattas av en övergångsregel som innebär att du behöver anmäla ändring i utbildningsplan. 

Anmälan om ändring i utbildningsplan behöver du skicka in innan du påbörjar en ny utbildning efter den 23 maj. Anmälan ska kompletteras med en uppdaterad utbildningsplan senast den 31 december 2020.

Anmälan om ändring sker via vår ändringsblankett som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Vanliga frågor och svar om förändringarna

Här hittar du vår sida för vanliga frågor och svar om förändringarna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!