Förändringar av regler om yrkesförarkompetensutbildning 2020

Den 23 maj 2020 började nya regler att gälla för den som ger utbildning för yrkesförarkompetens. På denna sida anger vi de övergripande ändringarna som gäller dig som bedriver utbildning eller tänker söka tillstånd att bedriva utbildning.

Uppdatera utbildningsplanen snarast

Du som tillståndshavare måste uppdatera och skicka din utbildningsplan till Transportstyrelsen, dock senast den 31 december 2020. Om den inte inkommit då måste du ansöka om ändring av ditt befintliga tillstånd, där din utbildningsplan då ska bifogas.

En ansökan om ändring efter årsskiftet innebär en prövning och en viss handläggningstid för granskning av din utbildningsplan. Efter ansökan måste beslut inväntas från oss, innan ni får bedriva utbildning igen.

Om ni har upphört, eller avser att upphöra, med utbildning i något av era tillstånd – då bör ni snarast inkomma med en anmälan om återkallelse genom vårt kontaktformulär för Anmälan om ändring i utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Sammanfattning av regelförändringarna

Reglerna innehåller förändringar om

  • vilka ämnesområden som ska ingå i utbildningen
  • kunskapsprovets innehåll
  • möjlighet att ansöka om anpassat muntligt prov
  • krav om försäkran före kunskapsprov i syfte att bland annat förhindra otillåtna hjälpmedel
  • det blir möjligt att göra vissa moment på distans.

Viktiga ändringar gällande fortbildning

Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet. Fortbildningen ska innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet.

För dig som idag är tillståndshavare

Du som har tillstånd att utbilda för yrkesförarkompetens kommer att omfattas av en övergångsregel som innebär att du behöver anmäla ändring i utbildningsplan. 

Anmälan om ändring i utbildningsplan behöver du skicka in innan du påbörjar en ny utbildning efter den 23 maj. Anmälan ska kompletteras med en uppdaterad utbildningsplan senast den 31 december 2020.

Anmälan om ändring sker via vårt kontaktformulär för ändring som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Vanliga frågor och svar om förändringarna

Här hittar du vår sida för vanliga frågor och svar om förändringarna.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande utbildning för yrkesförarkompetens:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!