Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Kom ihåg att omvandla behörighet till förarbevis!

Förare som har behörighet att köra tåg, spärrfärd eller växla i huvudspår ska omvandla sina behörigheter till förarbevis. Senast den 29 oktober 2018 ska förändringen vara gjord.

Publicerades 2017-12-12

Nio av tio tågresenärer är nöjda

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Nio av tio resenärer säger sig vara nöjda med den totala upplevelsen av sina tågresor. Äldre resenärer är mest nöjda medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-11-16

Järnvägens säkerhetskonferens i Transportstyrelsens regi

Den 14 november genomfördes Järnvägens säkerhetskonferens för första gången i Transportstyrelsens regi. Dagens tema var säkerhetskultur.

Publicerades 2017-11-15