Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Kom ihåg Järnvägens säkerhetskonferens 14 november

Den 14 november 2017 arrangerar Transportstyrelsen Järnvägens säkerhetskonferens i Örebro. Det är första gången konferensen hålls i Transportstyrelsens regi, och årets tema är säkerhetskultur.

Publicerades 2017-06-19

Att nå en fossilfri transportsektor – tre delrapporter redovisas till regeringen

Transportstyrelsen är en av sex myndigheter som står bakom om en gemensam strategisk plan för att nå en fossilfri transportsektor. Idag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. Delrapporterna tar upp områdena luftfart, sjöfart samt uppföljning och utvärdering.

Publicerades 2017-06-16

Förslag om nya avgifter

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-06-15