Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Ändrade avgifter från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Publicerades 2017-10-20

Välkommen till Järnvägens säkerhetskonferens

Den 14 november arrangeras årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens med tema säkerhetskultur i Örebro.

Publicerades 2017-10-13

Omfattande arbete igång med nya regler för järnvägen

Nu är arbetet igång med att se över och ta fram nya föreskrifter utifrån det fjärde järnvägspaketet på Transportstyrelsen. I juni 2019 träder paketet i kraft. Syftet är att vi ska få ett enklare, billigare och friare järnvägssystem i Europa. Det krävs ett omfattande regelarbete med såväl nya lagar som föreskrifter.

Publicerades 2017-10-06