Trängselskatten i Stockholm förändras från den 1 januari 2020

Nya tider och belopp införs i Stockholm från den 1 januari 2020. Förändringen genomförs för att förbättra framkomligheten i trafiken, framför allt när trycket är som störst.

Läs mer om förändringarna

Nytt rekord för personliga registreringsskyltar

Intresset för personliga registreringsskyltar ökar stadigt i Sverige och 2019 är ett rekordår. Fram till december har Transportstyrelsen godkänt 3 897 ansökningar om personlig skylt. Det innebär att fjolårets rekordnotering om 3 410 personliga skyltar redan är passerad och att 4 000-gränsen av allt att döma kommer nås innan årets slut.

Publicerades 2019-12-10

Trafikvecka med fokus på nykterhet

Julen nalkas och så även julfester, julbord och glöggmingel. Under vecka 50 lägger Polisen extra stort fokus på nykterhet i trafiken.

Publicerades 2019-12-09

Många ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Publicerades 2019-12-04