Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerades 2018-02-23

Falska meddelanden i Transportstyrelsens namn

Transportstyrelsen har fått kännedom om att bilägare i Stockholmsområdet fått informationslappar fästade på sina parkerade bilar. Avsändare till informationen ser ut att vara Volkswagen-koncernen i samarbete med myndigheten. Transportstyrelsen står inte bakom dessa meddelanden.

Publicerades 2018-02-21

Nu inleds översynen av ny förarutbildning för personbil

Transportstyrelsen och Trafikverket ser nu gemensamt över förarutbildningen för personbil. Översynen med förslag på förändrad utbildning ska vara klar den 31 oktober i år. Tidpunkten för förändringarna fastställs senare.

Publicerades 2018-02-21