Digital brevlåda - trängselskatt och infrastrukturavgift

Titta i din digitala brevlåda om du har passerat en betalstation. Om du har en digital brevlåda för myndighetspost kommer aviseringen dit istället för på papper.

Betalning och avisering av trängselskatt

Betalning och avisering av infrastrukturavgift

Allt du behöver veta om Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik

Vad gör Transportstyrelsen egentligen för yrkestrafiken? Den frågan får ett genomarbetat svar i årsrapport för 2018. I rapporten redovisas slutsatser och erfarenheter från de kontroller som gjorts inom yrkestrafikområdet.

Publicerades 2019-11-04

O och 0 inte lika som bär

Eftersom Sverige numera blandar bokstäver och siffror i registreringsnumren på ett nytt sätt befarar många att risken för sammanblandning av olika tecken har ökat. Främst oroar man sig för bokstaven O och siffran 0. Men Transportstyrelsen ser inga ökade risker.

Publicerades 2019-11-04

Delat ansvar för kontroll av elsparkcyklar

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att se över reglerna för elsparkcyklar, utreda eventuella krav på uthyrare av elsparkcyklar samt att beskriva olycksläget. Med anledning av att en elsparkcykel börjat brinna under laddning kommer myndigheten även att titta på den typen av händelser.

Publicerades 2019-10-31