Så påverkar en hård brexit luftfarten

Flygtrafiken mellan Storbritannien och Sverige är omfattande med drygt 2,8 miljoner passagerare som årligen reser mellan länderna. Vid en hård brexit kan konsekvenserna för luftfarten bli stora. Det mest prioriterade i ett sådant läge är att upprätthålla trafiken. Det framgår av en ny rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2018-11-05

Få ändrade avgifter från 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En avgift som många betalar, och som vi höjer, är vägtrafikregisteravgiften. Det nya beloppet blir 65 kronor per fordon och år. Sammantaget ändrar vi få avgifter, inom järnvägsområdet sker inga ändringar alls.

Publicerades 2018-10-25

Flygförbud under militärövningen Trident Juncture 18

Transportstyrelsen har beslutat om att inrätta
tillfälligt flygförbud över delar av norra Sverige med anledning av den stora
internationella militärövningen Trident Juncture 18. Förbudet innebär att luftrummet kommer att vara stängt för allt flyg som inte deltar i övningen.

Publicerades 2018-10-24