App hjälper båtägare till en tömningsstation

Transportstyrelsen släpper nu en app som guidar båtägare till närmaste toatömningsstation. Appen är en vidareutveckling av e-tjänsten ”Hamnkartan”, och den går att ladda ner och kan användas utan internetuppkoppling.  Förhoppningen är att appen ska bidra till att färre tömmer sitt toalettavfall i vattnet.

Publicerades 2017-08-09

Transportstyrelsen får ett nytt regeringsuppdrag

Idag den 3 augusti har regeringen beslutat att tillsätta en oberoende utredare och att ge Transportstyrelsen ett uppdrag.

Publicerades 2017-08-03

Regeringen har beslutat om förändringar i Transportstyrelsens styrelse

Regeringen fattade den 27 juli 2017 beslut om att entlediga tre styrelseledamöter hos Transportstyrelsen samt utser två nya ledamöter.

Publicerades 2017-07-27