Fler svenskflaggade fartyg kvitto på bättre näringsvillkor

Efter en ihållande utflaggningstrend flaggar nu tre rederier in totalt åtta fartyg till Sverige. Trendbrottet är ett kvitto på ett målmedvetet arbete där både näring, fackliga organisationer och myndigheter arbetat samfällt för att förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart.

Publicerades 2017-12-05

Sverige invalt i rådet i FN:s sjöfartsorganisation IMO

Sverige blev i dag invalt i rådet i FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). IMO:s råd är det verkställande organet inom IMO. Transportstyrelsen har arbetat intensivt, tillsammans med Regeringskansliet, för att främja den svenska kandidaturen.

Publicerades 2017-12-01

Välkommen till Sjöfartsseminarium 2018

Den 7-8 februari 2018 arrangeras åter Transportstyrelsens sjöfartsseminarium, denna gång med tema Framtid.

Publicerades 2017-11-14