Få ändrade avgifter från 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En avgift som många betalar, och som vi höjer, är vägtrafikregisteravgiften. Det nya beloppet blir 65 kronor per fordon och år. Sammantaget ändrar vi få avgifter, inom järnvägsområdet sker inga ändringar alls.

Publicerades 2018-10-25

Webbsajter tar betalt för Transportstyrelsens gratistjänster

Flera sajter erbjuder Transportstyrelsens gratistjänster inom körkorts- och fordonsområdet mot betalning. Myndigheten har inget med dessa sajter att göra och vill uppmana till uppmärksamhet när man söker på nätet efter Transportstyrelsens vägtrafiktjänster.

Publicerades 2018-10-18

Ny teknik ska stoppa fartygens regelbrott

En sniffer, en landbaserad mätstation som kan "sniffa" till sig avgaserna från fartyg, hjälper Transportstyrelsen att lättare hitta fartyg som bryter mot svavelregler. Sniffern är installerad vid Öresundsbron och mätningarna har kommit igång.

Publicerades 2018-09-27