Ändrade avgifter från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Publicerades 2017-10-20

Nya, funktionsbaserade regler för behörigheter och bemanning

Transportstyrelsen slutredovisar nu sitt regeringsuppdrag om att se över bemannings- och behörighetsreglerna inom sjöfarten och reglernas tillämpning för fartyg i skärgårdstrafik. Nya regler föreslås för att göra det enklare för sjömän att få behörighet och avancera i yrket. Dessutom innebär förslagen att rederierna får ökade möjligheter att bemanna sina fartyg.

Publicerades 2017-10-05

Transportstyrelsens nya it-direktör på plats!

Den 1 oktober tillträdde Peter Book tjänsten som Transportstyrelsens nya it-direktör. Peter kommer senast från en roll som it-direktör på Karolinska institutet och har mer än 25 års erfarenhet från it- branschen, både inom näringslivet och från offentlig verksamhet.

Publicerades 2017-10-02