Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen och de berör cirka 4,5 miljoner fordonsägare.

Det här blir nytt:

 • Personbilar ska kontrollbesiktas
  • första gången senast 36 månader efter den månad bå bilen togs i trafik första gången
  • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
  • därefter senast 14 månader efter den månad då bilens föregående besiktning utfördes
 • Regeln om respittid* tas bort. 
 • Krav på kontrollbesiktning införs för A-traktor och traktor b.

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning om de har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna när undantaget ska börja gälla:

 • Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
 • Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor eller Epa-traktor.
 • Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Följande fordon kan undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning:

 • Tävlingsfordon (personbil och motorcykel) med orange registreringsskylt.
 • Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan eller aldrig används i trafik. Detta under förutsättning att fordonet är registreringsbesiktat eller att redan registrerade fordon har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna.
 • Fordon som befinner sig på vissa mindre öar utan fast förbindelse. Detta under förutsättning att de har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden samt har en giltig dispens.

Observera att fordon som har körförbud fortsätter att ha körförbud även efter att de nya besiktningsreglerna börjar gälla.

Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till de nya reglerna

När de nya reglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid. Var därför uppmärksam på att datumet för nästa besiktning som står på det senaste besiktningsprotokollet kan vara felaktigt, eftersom det datumet baseras på de nuvarande reglerna.

För att underlätta övergången kan den som äger ett fordon besikta det mellan den 1 januari och den 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer och traktor b.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Vi anpassar våra it-system för att senare kunna besvara dina frågor

Vi kan i dagsläget inte svara på frågor om vad som gäller för ett enskilt fordon eftersom vi först behöver anpassa våra it-system till de nya reglerna - och det är ett arbete som pågår nu. Men vi kommer att kunna informera om det i god tid innan de nya reglerna börjar gälla.

* Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du idag i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att du kan köra ditt fordon i tre veckor från påställningsdagen innan fordonet får körförbud. När de nya besiktningsreglerna börja gälla tas regeln om respittid bort men om du har har beviljats respittid innan den 20 maj 2018 så gäller den. Läs mer om respittid här.