Måldokument för PPL/LAPL

Transportstyrelsen har tagit fram ett måldokument som beskriver vilka kunskapskrav en LAPL- eller PPL-pilot måste uppfylla.

Transportstyrelsens måldokument ska ses som ett komplement till den syllabus som EASA publicerar i AMC1 FCL.210; FCL.215. De förtydligar vilka kunskapskrav som gäller för LAPL/PPL.

Transportstyrelsen kan varken införa striktare krav än, eller ge lättnader mot, den syllabus EASA publicerar. Vi kan endast förtydliga vilka krav som ställs under examinationen. 

Ändringar som träder i kraft 2022-02-01

Ändringar i 010 Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder:

  • Nytt LO adderat:
    010 08 03 00 - AIP, NOTAM, AIRAC och AIC

  • 010 09 01 00 har förtydligats med en uttömmande lista på definitioner från Annex 14

Ändringar i 050 Meteorologi:

  • Inledande kapitel adderat som belyser nödvändiga baskunskaper för Meteorologi-examinationen:
    Examinationen i meteorologi kräver grundläggande kunskaper i geografi. Det innefattar namn och läge på Sveriges större orter, hav och sjöar i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Ny frågedistribution som träder i kraft 2022-02-01:

Text i rött är ändringar från nuvarande frågedistribution. Antalet inom parenteser är nuvarande antal frågor som ersätts 2022-02-01.

Måldokument för PPL/LAPL

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!