Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Säkerhet

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

2016 års supermiljöbilspengar förbrukade

Antalet supermiljöbilar som registrerats i Sverige i år är nu tillräckligt stort för att vi bedömer att 2016 års anslag för att betala ut supermiljöbilspremier är förbrukat. Det betyder att det i nuläget inte finns några tilldelade pengar för att betala ut supermiljöbilspremier till bilar som registreras idag.

Publicerades 2016-10-26

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20

Backaundantag från trängselskatt ska införas när regeringen bestämmer

Idag den 19 oktober 2016 tog Riksdagen beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Publicerades 2016-10-19