15 personer omkom i marstrafiken på väg

Under mars 2017 omkom 15 personer och 121 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 12:e april 2017. Det är åtta fler omkomna jämfört med mars månad 2016. Antal omkomna i mars månad 2016 var det lägsta antalet omkomna under en enskild månad i modern tid, under åren 2013-2016 har i genomsnitt 14 personer omkommit i mars månad.

Publicerades 2017-04-18

Av med dubbdäcken senast 16 april - om det inte är vinterväglag

Den 15 april är sista dagen då det är tillåtet med dubbdäck. Den som ska resa till fjällen i påsk får dock behålla dubbdäcken på om det fortfarande är vinterväglag eller om det befaras bli halt.

Publicerades 2017-04-10

Beslutat - nya regler för förnyelse av körkort utomlands

Den 5 april beslutade Riksdagen om ändringar i körkortslagen som innebär att du som bor permanent utomlands inte längre kan förnya ditt svenska körkort. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2017.

Publicerades 2017-04-06