Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Info2017 – en träff för förvaltare av järnvägsinfrastruktur

Transportstyrelsen arrangerar under året flera informationsträffar för förvaltare av järnvägsinfrastruktur. Info2017 ska ge förvaltarna bättre kunskap om såväl dagens krav som kommande förändringar.

Publicerades 2017-04-13

Priset avgörande för godskunder

Många faktorer spelar in när transportköpare väljer hur de ska transportera sina varor. Är godset tungt eller lätt, hur lång är frakten, är varorna ömtåliga och hur snabbt ska de fram? Flexibilitet och även miljöpåverkan påverkar valet av trafikslag. Men det som i slutänden oftast avgör är priset.

Publicerades 2017-04-12

Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

Trafikverkets helhetssyn och styrning av arbetet med trafiksäkerhet behöver förbättras. Det framgår av Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägen.

Publicerades 2017-03-21