Infrastrukturförvaltare

För att få använda järnvägsinfrastruktur krävs både att det finns en infrastrukturförvaltare med tillstånd från Transportstyrelsen och att anläggningens delsystem har ett tekniskt godkännande. På de här sidorna kan du läsa mer om vad som krävs inom drift, förvaltning.

Populära sidor

Tillstånd som infrastrukturförvaltare

För att driva och förvalta infrastruktur krävs tillstånd av Transportstyrelsen.

Den infrastrukturförvaltare som redan har ett tillstånd och har järnvägsinfrastruktur som byggts om eller byggts ut ska kontakta oss för att få veta om tillståndet behöver uppdateras. Du kan nå oss via mejl: jarnvag@transportstyrelsen.se eller telefon: 0771-503 503.

Vad behöver ett tekniskt godkännande?

Förändringar i järnvägsinfrastrukturen som påverkar säkerheten eller grundparametrar i TSD behöver få ett tekniskt godkännande av Transportstyrelsen innan den får tas i bruk (användas). För att vi ska kunna avgöra om ändringen kräver godkännande behöver få information om förändringen från den sökande.

Tekniskt godkännande järnväg

Tvister

Om ett järnvägsföretag är missnöjt med er som infrastrukturförvaltare agerar Transportstyrelsen som 3:e part.

Järnvägsmarknaden

Andra aktörer

Information riktad till er som vill starta eller bedriver verksamhet som granskningsorgan

Information gällande trafikmedicin

Information gällande tågpassagerares rättigheter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!