Så åker du säkert på studentflak

Nu närmar sig studenttider och det är populärt bland studenter att åka på flak och släp. Normalt sett är det inte tillåtet, men vid korta tillfälliga transporter får man färdas på flak eller släp om vissa krav är uppfyllda.

Publicerades 2017-05-22

Nya besiktningsregler – men ingen omedelbar påverkan

Nya besiktningsregler träder ikraft den 20 maj 2017. De nya bestämmelserna kommer att få stor påverkan på hur vi besiktar fordon i Sverige. Men än så länge betyder ikraftträdandet ingenting eftersom reglerna ska börja tillämpas först om ett år, den 20 maj 2018.

Publicerades 2017-05-20

Fler får möjlighet till alkolås

Den 1 maj förändrades de regler som styr hur Transportstyrelsen handlägger körkortsärenden med villkor om alkolås. Nu kan också personer som exempelvis medicinerar mot ADHD få möjlighet att ansöka om och bli beviljade ett körkort med alkolåsvillkor. Detta har tidigare inte varit möjligt.

Publicerades 2017-05-17