Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Säkerhet

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Jonas Bjelfvenstam vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen

Regeringen har i dag utsett Jonas Bjelfvenstam som vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen. Han tillträder befattningen den 19 januari.

Publicerades 2017-01-19

263 personer omkom på väg under 2016

Under 2016 omkom preliminärt 263 personer i vägtrafiken. Det är en ökning från 2015, då 259 personer omkom på väg. Det visar preliminär statistik som Transportstyrelsen tagit fram.

Publicerades 2017-01-10

Ett steg mot konkurrens på lika villkor på taximarknaden

Under 2017 kommer taxiföretagen att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameter till en redovisningscentral. Från årsskiftet är det möjligt att ansöka om att få driva en redovisningscentral.

Publicerades 2017-01-02