Yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

Beslut om undantag i reglerna om kör- och vilotider (pdf, 675 kb)

Med anledning av den extraordinära situation som har uppstått i samband med Covid-19-viruset kommer Transportstyrelsen att ta hänsyn till detta vid den tillsyn som bedrivs när det gäller reglerna i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Detta gäller då sådana överträdelser som avser reglerna om nattarbete, maximal arbetstid per vecka samt genomsnittlig sammanlagd arbetstid och som konstateras under de 30 dagar som det beslutade undantaget från kör- och vilotid omfattar. När det gäller kravet på att ta rast kvarstår emellertid det krav som framgår av vägarbetstidslagen.

Har du frågor om kör- och vilotider kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-503 503. Öppettider vardagar 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Notification of temporary derogation from driving and rest times 

Information in English about temporary derogation from driving and rest times.

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens. För att läsa mer om yrkestrafik kan du klicka dig vidare i menyn till vänster.

Information om handläggningstider

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) eller ansöker om taxiförarlegitimation påbörjas handläggningen av ärendet cirka sex till nio veckor från betaldatum.

Har du fått registreringsbevis med ändrad skattevikt?

Mer information finns på sidan Ny beräknad skattevikt.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik

Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor. Har du har frågor kring behörighetskrav för lastbil och buss hittar du information på våra körkortssidor.

Trafiktillstånd för taxiverksamhet

Har du frågor angående ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd på väg hittar du information på våra taxisidor.

E-tjänster för yrkestrafik

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du bland annat anmäla fordon i yrkesmässig trafik, ansöka om trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation. Logga in i e-tjänsten  gör du med ett Mobilt BankID eller en e- legitimation. Du kan också komplettera ditt ärende med ytterligare handlingar genom att logga in i e-tjänsten.

E-tjänster för yrkestrafik (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens).

Taxiförarlegitimation

Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Den som har taxiförarlegitimation får köra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik. Har du frågor om ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information om det på våra sidor om taxiförarlegitimation. Har du frågor om ditt körkort som rör din ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information på våra körkortssidor.

Blanketter för yrkestrafik

Här hittar du alla blanketter för yrkestrafik gällande gods, buss, taxi och yrkesförarkompetens.

Uppföljning av genomförda reformer och utredning av vissa frågor

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att uppdra åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Här kan du ta del av delrapporter och en slutrapport i uppdraget.

Nya regler kring rörlighet

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.

Kontakta kundtjänst

E-post: webbformulär

Ring: 0771-503 503

Tryck först siffran 4 och sedan:

Siffran 1:
För att beställa blankett för förarkort eller få information om ditt beställda förarkort.

Siffran 2:
För frågor om kör- och vilotider och regelfrågor om yrkesförarkompetens (YKB)

Telefontid: 09:00-11:00 och 13:00-15:00

Siffran 3:
För frågor om taxiförarlegitimation, trafiktillstånd samt tillverkningsfrågor om färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis.

Telefontid: 09:00-11:00 och 13:00-15:00