Yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Diskussioner pågår om åtgärder för att mildra effekten av pandemins andra våg

Sverige deltar i diskussioner med Kommissionen och andra medlemsländer om vilka åtgärder som behöver genomföras i syfte att mildra effekterna av pandemins ”andra våg”.

EU har tidigare beslutat att yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 har en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut.

Infrastrukturdepartementet har också den 10 december 2020 remitterat ett förslag om förlängning av yrkeskompetensbevis (YKB) i avvaktan på besked från EU-kommissionen. Förslaget innehåller även en möjlighet att genomföra fler timmar som distansutbildning.

Så fort vi vet mer kommer du kunna läsa mer om detta på vår sida om yrkesförarkompetens.

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens. För att läsa mer om yrkestrafik kan du klicka dig vidare i menyn till vänster.

Information om handläggningstider

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) eller ansöker om taxiförarlegitimation påbörjas handläggningen av ärendet cirka sex till nio veckor från betaldatum.

Har du fått registreringsbevis med ändrad skattevikt?

Mer information finns på sidan Ny beräknad skattevikt.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik

Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor. Har du har frågor kring behörighetskrav för lastbil och buss hittar du information på våra körkortssidor.

Trafiktillstånd för taxiverksamhet

Har du frågor angående ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd på väg hittar du information på våra taxisidor.

E-tjänster för yrkestrafik

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du bland annat anmäla fordon i yrkesmässig trafik, ansöka om trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation. Logga in i e-tjänsten  gör du med ett Mobilt BankID eller en e- legitimation. Du kan också komplettera ditt ärende med ytterligare handlingar genom att logga in i e-tjänsten.

E-tjänster för yrkestrafik (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens).

Taxiförarlegitimation

Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Den som har taxiförarlegitimation får köra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik. Har du frågor om ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information om det på våra sidor om taxiförarlegitimation. Har du frågor om ditt körkort som rör din ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information på våra körkortssidor.

Blanketter för yrkestrafik

Här hittar du alla blanketter för yrkestrafik gällande gods, buss, taxi och yrkesförarkompetens.