Tillstånd för drönare

När du ska flyga eller bedriva verksamhet med drönare kan du behöva ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som finns och när du behöver ansöka om dem.

Om de krav som gäller för kategori öppen inte kan uppfyllas, behöver den som är operatör ansöka om tillstånd för kategori certifierad eller specifik.

När ska jag ansöka om tillstånd för kategori certifierad?

Du ska ansöka om tillstånd för kategori certifierad när drönaren

  • har maximalt yttermått på 3 meter eller mer (t.ex. vingspann, rotordiameter eller höljet på drönaren) och ska flygas över folksamlingar
  • ska flygas som persontransport
  • ska flygas och transportera farligt gods som kan innebära hög risk för personer vid en olycka.

Det kan även finnas fall där ansökan gjorts för kategori specifik, men där Transportstyrelsen efter granskning av riskanalysen bedömer att risken med flygningen inte kan kompenseras i tillräcklig mån utan certifiering genom ansökan för kategori certifierad.

Mer information om kategori certifierad

När ska jag ansöka om tillstånd för kategori specifik?

Du ska ansöka om tillstånd för kategori specifik om du överskrider begränsningarna för den öppna kategorin, men inte omfattas av villkoren för att söka tillstånd i den certifierade kategorin.

Minimiålder för att vara fjärrpilot i kategori specifik är 16 år, såvida du inte flyger med en handledare.

Mer information om kategori specifik

Om du har ett tillstånd som utfärdats innan 1 januari 2021

De tillstånd som har utfärdats innan den 1 januari 2021 när de nya reglerna trädde i kraft var giltiga fram till januari 2022, om inte ditt tillstånd anger något annat. Därefter behöver du uppdatera ditt tillstånd i enlighet med de nya bestämmelserna och reglerna.

EU-förordningar

Easy Access Rules för UAS (EASA) Genomförandeförordning (EU) 2019/947 och Förordning (EU) 2019/945
Försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer Förordning (EU) 785/2004

Ladda ner en guide hur du använder Easy Access Rules (pdf)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!