Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt, e-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Trängselskatt - visa uppgifter

Betalning av trängselskatt

Du kan betala trängselskatt via autogiroe-avi (e-faktura) eller med det inbetalningskort som vi skickar ut. Om du har en digital brevlåda kan du få din avi dit. Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt

Trängselskatt för utländska fordon

Även utlandsregistrerade fordon omfattas av lagen om trängselskatt. Trängselskatt tas ut för utländska fordon i både Göteborg och Stockholm. Uttaget av skatt kommer att fungera på samma sätt som för svenska fordon.

Trängselskatteavier för utländska fordonsägare hanteras av epass24.

Transportstyrelsen har även information om trängselskatt på andra språk.