Trängselskatt statistik Göteborg 2021

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal trängselskatt passagerAndel passager utländska fordonAntal skattepliktiga passagerFlerpassage-regel *Maxtaxa **Skattebelagda passager
Januari 18 9 994 200 1,9% 8 194 300 45,01% 1,3% 4 446 600
Februari 20 11 332 800  2,0% 9 274 300 44,69% 1,4%  5 057 600 
Mars 23 13 622 000  2,0%  11 109 600  44,58%  1,5%  6 066 200 
April 18 10 972 900  2,0%  8 908 100  43,97%  1,5%  4 919 000 
Maj 19 11 737 000  2,0%  9 582 100  44,04%  1,5%  5 283 500 
Juni 21  13 325 700 2,2% 10 920 600  43,49%  1,4%  6 082 700
Juli

Ingen skatt tas ut under juli månad.

           
Augusti 22  12 740 200  3,3%  10 504 300  43,78%  1,3%  5 830 100 
September 22 13 883 800 2,5% 11 444 200  43,12 % 1,4%  6 416 600 
Oktober 21  13 520 900  2,5%  11 181 400  42,78%  1,4%  6 306 300 
November              
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 406 400 59 598 900 10 300
Februari 430 600 67 882 300 11 600
Mars 464 800  81 375 400  13 500 
April 447 900 65 786 400 13 400
Maj 475 500  70 470 400  10 700 
Juni 539 600 80 285 000 10 900 
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.    
Augusti 589 400  75 919 900  12 000
September 525 200  86 133 900   
Oktober 512 600 84 798 800  
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 11 200 423 500 1090 
Februari 8 700 432 400  690
Mars 11 600  654 800  1 030
April 11 800 542 000 970
Maj 13 600  590 400  1 380
Juni 21 600 794 300 2 120 
Juli Ingen trängselskatt, Göteborg    
Augusti 58 500  1 516 000  5 630
September 34 500  1 076 000   
Oktober 35 400 1 086 700  
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!