Statistik trängselskatt Göteborg 2019

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatt passager

Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regel * Maxtaxa **  Skattebelagda passager 
Januari 22

13 151 600

2 % 11 061 500 43,97 % 1,4 % 6 111 200
Februari 20  12 406 100  2,1 %  10 423 400 43,89 %  1,4 %  5 764 600 
Mars              
April              
Maj              
Juni              
Augusti  

 

         
September  

 

         
Oktober  

 

         
November  

 

         
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 471 900 82 644 100  
Februari 467 700  77 892 000   
Mars      
April      
Maj      
Juni      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 27 400 913 800  
Februari 25 900  868 300   
Mars      
April      
Maj      
Juni      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.