Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och skutsjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari–december 2020 

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari–december 2020. 190 personer omkom totalt vilket innebär att vi har nåt nollvisionens etappmål om 220 omkomna år 2020.

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik.

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari–december 20102020

ÅrAntal omkomna
2010 266
2011 319
2012 285
2013 260
2014 270
2015 259
2016 270
2017 252
2018 324
2019 221
2020 190

Omkomna per månad 20172020

Månad2017201820192020
Januari 12 13 27 20
Februari 14 16 17  14
Mars 18 22 10  8
April 17 17 16  15
Maj 24 31 19  18
Juni 27 32 19  17
Juli 31 44 20 17
Augusti 34 29 25  17
September 27 21 15 19
Oktober 20 25 23 11
November 10  36 13  21
December 19 38 17  13

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!