Olycksdata för forskare

Systematiskt arbetssätt och mätbara mål tillsammans med forskning och innovation är vägen till att nå Nollvisionen för trafiksäkerhet.

Transportstyrelsen ger åtkomst till uppgifter i olycksdatabasen Strada för forsknings- och statistikändamål under förutsättning att organisationen/användaren säkerställer att användningen av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning och särskilda krav som beskrivs i ansökan om ej direktåtkomst för forskningsändamål.

Med ej direktåtkomst menas här tillgång till mikrodata på olycks- och/eller personnivå i olycksdatabasen Strada på medium till exempel data uttag till Excel, Textfil, Accessfil, och så vidare som levereras av behörig personal på Transportstyrelsen på ett säkert sätt till exempel på en CD-skiva eller USB-minne via rekommenderad post eller via ett säkert FTP.

Under relaterad information finns mer information om olycksdata i Strada, bland annat en snabbguide kring utlämnande av uppgifter för forskningsändamål.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!