Statistik broavgift Sundsvall 2022

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 342 700 4,3 % 329 700
Februari 351 100  4,5 %  338 600 
Mars 412 400 4,4 % 398 900
April 418 200 3,8% 406 200
Maj 471 600 4,4% 458 200
Juni 509 800 5,7% 494 100
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2022

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 64 000 3 205 900  2 110 800
Februari 62 000 3 287 200 2 120 740
Mars 70 900 3 888 900 2 270 900
April 81 400 3 940 200 2 610  
Maj 86 100 4 445 700    
Juni 108 900 4 709 900    
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2022

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 4 560   136 900  350 250
Februari 4 880 145 900 420 250
Mars 4 910 161 100 350 250
April 4 550 133 900 480  
Maj 6 580 169 000    
Juni 11 700 212 300    
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!