Statistik broavgift Sundsvall 2021

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

MånadTotalt antal passagerAndel passager utländska fordonAntal avgiftspliktiga passager 
Januari 328 400 3,5% 308 700
Februari 319 600  3,7% 308 800 
Mars 397 400  3,8%  386 300 
April 400 400  3,4%  390 300 
Maj 453 600  3,5%  442 400 
Juni 511 600 3,7% 498 900
Juli 600 700  4,6%  586 400 
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

MånadAntal avgiftsbeslutBelopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifterAntal tilläggsavgifter
Januari 60 000 3 003 400  3 490 1 200
Februari 57 100  3 036 000   3 160 1 090 
Mars 68 400  3 805 400  4 030  1 220
April 76 400 3 807 600 5 170 1 430
Maj 84 000  4 311 800  3 280   
Juni 109 600 4 814 200    
Juli 183 700  5 464 900     
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

MånadAntal avgiftsbeslutBelopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifterAntal tilläggsavgifter
Januari 3 200 110 200 260  200
Februari 2 800  110 700  220 190 
Mars 3 550  147 500  320  260
April 3 310 128 800 270 230 
Maj 3 890  143 400  380   
Juni 5 790 168 100    
Juli 11 300  218 500     
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!