Statistik broavgift Sundsvall 2023

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 366 700 3,5 % 346 900
Februari 353 400 3,8 % 336 600
Mars 405 600 3,7 % 386 200
April 407 900 3,3 % 399 100
Maj 469 700 3,9 % 453 600
Juni 521 800 5,3 % 504 600
Juli 578 000 7,0 % 559 100
Augusti 532 500 5,8 % 514 800
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2023

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 64 000 3 366 500 2 070 740
Februari 61 700 3 265 100 1 980 750
Mars 68 800 3 753 200 2 170 820
April 81 000 3 781 900 2 340 900
Maj 86 700 4 364 100 3 710  
Juni 113 700 4 756 700    
Juli 169 600 5 091 700    
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2023

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 960 105 400 260 190
Februari 4 040 117 200 270 190
Mars 4 310 130 500 320 200
April 4 310 120 300 430 320
Maj 6 100 149 900 520  
Juni 12 100 215 400    
Juli 19 200 287 000    
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!