Statistik för Sundsvallsbron 2019

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 315 900 3,8 % 295 700
Februari 306 700 4,2 % 289 000
Mars 340 700  4,3 %  326 000
April 381 100 3,9 %  368 900 
Maj 448 800  4,2 %  435 500 
Juni 498 300  5,2 %  483 900 
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 60 100 2 885 000 3 460 1 410 
Februari 56 600 2 800 500  3 310  1 270 
Mars 64 200  3 138 300  4 030 1 510 
April 79 400 3 550 200  4 920   
Maj 85 400  4 192 100     
Juni 114 100 4 557 600     
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 4 110 132 400 340 250
Februari 4 330 137 600 470  340 
Mars 4 400  152 600  410  310 
April 4 240  129 100 400   
Maj 6 100  172 100     
Juni 11 360  215 400     
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!