Statistik broavgift Motala 2019

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 219 300 6,5 % 204 200
Februari 211 500  7,0 % 196 200
Mars 245 900 6,7 % 230 200 
April 268 400  6,4 %  251 100 
Maj 283 200  6,8 %  265 200 
Juni 323 600 7,4 %  305 400
Juli 331 500  8,5 % 314 000
Augusti 314 500  7,7 %  298 000 
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 49 300 1 137 400 2 570 1 030
Februari 49 100 1 087 500 2 560  960 
Mars 56 200 1 272 500  3 170  1 130
April 66 900  1 378 700  3 960 1 500
Maj 68 200  1 447 500  3 820 1 306 
Juni 89 200  1 611 200  5 350   
Juli 109 300 1 620 800     
Augusti 87 600  1 574 200     
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 440 50 900 260 180 
Februari 3 310 50 500 360  260 
Mars 3 300  53 400 220  150 
April 3 160  46 490  240  160
Maj 4 700  65 400  290 200 
Juni 7 750  84 000  540   
Juli 11 500  104 900     
Augusti 8 700  88 600     
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!