Statistik broavgift Motala 2020

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 229 800 6,6% 217 200
Februari 229 800  6,9%  215 500 
Mars 234 100  7,1%  218 700 
April 224 200  6,1% 211 200 
Maj 242 900  6,0%  228 900 
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 52 400 1 202 800 2 370 960
Februari 53 300 1 188 700  2 910 1 000 
Mars 49 200  1 226 600  2 380   
April 45 100 1 184 200    
Maj 51 900  1 258 000     
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 400 54 200 270 210
Februari 3 460  53 500  210 160 
Mars 3 150  53 800  220   
April 2 620 46 700    
Maj 2 980  50 400     
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!