Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik för kör- och vilotider

Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.

Statistik om våra kontroller

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2018 859 154 1 528 776
2019 177 26 269 393
2020 164 19 248 605
2021 80 19 88 460 
Alla år 1 280 218 2 135 234

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2018 806 151 1 318 277
2019 170 26 235 330
2020 149 17 216 147
2021  80 19 88 460 
Alla år 1 205 213 1 858 214

Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2018 53 3 210 499
2019 7 0 34 063
2020 15 2 32 458
2021  0 0 0
Alla år 75 5 277 020

Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal nya kontroller inom tre år
2020 60
2021 15
Alla år 75

Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för ny kontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. En tidigare företagskontroll kan ligga till grund för ny kontroll i upp till tre år. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Resultatet av våra företagskontroller

  Delvis uppfyllt ansvar Helt uppfyllt ansvar
2020 6 9
2021 3 3
Alla år 9 12

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

  Avgift nedsatt pga. oskälighet
2020 12
2021 10
Alla år 22

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

  Avgift påförd med fullt belopp Avgift begränsad till en procent Avgift begränsad till 800 000 kronor
2020 137 27 3
2021 76 22 1
Alla år 213 49 4

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek i antal fordon
2012–2018 15
2019 13
2020 13
2021 11
Alla år 14

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
1-5 fordon 546
6-10 fordon 236
11-15 fordon 165
16-20 fordon 88
21-30 fordon 89
31-40 fordon 60
41-50 fordon 24
50< fordon 72
Alla kontroller 1 280

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Statistik om överträdelser

ÅrMAÖSAÖ
2019 35,24 % 4,61 % 60 % 0,15 %
2020 36,35 % 7,19 % 50,24 % 6,21 %
2021 32,80 % 6,22 % 54,24 % 6,74 %

Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

2019Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 18
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 9
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
Använt ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare 6
2020Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 8
Rast saknas (mindre överträdelse) 7
Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre överträdelse) 4
2021 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 12
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 9
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 7
Ej inkommit med material för kontroll 5
Använt ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare 4

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste två åren och innevarande år, samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.