Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik för kör- och vilotider

Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.

Statistik om våra kontroller

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2017 686 123 1 264 536
2018 173 31 264 240
2019 177 26 269 393
2020 30 3 27 616
Alla år 1 066 183 1 825 785

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetdagar
2012–2017 638 120 1 083 462
2018 168 31 234 815
2019 170 26 235 330
2020 29 3 26 406
Alla år 1 005 180 1 580 013

Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2017 48 3 181 074
2018 5 0 29 425
2019 7 0 34 063
2020 1 0 1 210
Alla år 61 3 245 772

Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek i antal fordon
2012–2017 16
2018 13
2019 13
2020 8
Alla år 15

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
1-5 fordon 449
6-10 fordon 199
11-15 fordon 133
16-20 fordon 75
21-30 fordon 77
31-40 fordon 52
41-50 fordon 19
50< fordon 62
Alla kontroller 1 066

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Statistik om överträdelser

ÅrMAÖSAÖ
2017 38,62 % 5,13 % 56,25 % 0 %
2018 39,95 % 5,15 % 54,90 % 0 %
2019 35,24 % 4,61 % 60 % 0,15 %

Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan allvarlighetsgraderna för åren 2017, 2018 och 2019. Det finns fyra allvarlighetsgrader. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

2018Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 20
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 11
För sent utförd kopiering 6
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
2019Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 18
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 9
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
Använt ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare 6

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för åren 2018 och 2019 samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.