Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik för kör- och vilotider

Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.

Statistik om våra kontroller

År Antal genomförda kontroller Antal ej genomförda kontroller Antal kontrollerade arbetsdagar
2012–2019 1036 180 1 798 169
2020 164 19 248 605
2021 187 34 247 441
2022 99 28 135 908
Alla år 1 486 261 2 430 123

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal genomförda kontroller Antal ej genomförda kontroller Antal kontrollerade arbetsdagar
2012–2019 976 177 1 553 607
2020 149 17 216 147
2021 186 34 247 258
2022  98 28 134 811
Alla år 1 409 256 2 151 823

Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal genomförda kontroller Antal ej genomförda kontroller Antal kontrollerade arbetsdagar
2012–2019 60 3 244 562
2020 15 2 32 458
2021 1 0 183
2022  1 0 1 097
Alla år 77 5 278 300

Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal nya kontroller inom tre år
2020 60
2021 31
2022 13
Alla år 104

Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för ny kontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. En tidigare företagskontroll kan ligga till grund för ny kontroll i upp till tre år. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Resultatet av våra företagskontroller

År Delvis uppfyllt ansvar Helt uppfyllt ansvar
2020 6 9
2021 5 6
2022 4 5
Alla år 15 20

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

År Avgift nedsatt pga. oskälighet
2020 12
2021 15
2022 8
Alla år 35

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

År Avgift påförd med fullt belopp Avgift begränsad till en procent Avgift begränsad till 800 000 kronor
2020 137 27 3
2021 146 63 2
2022 56 26 1
Alla år 339 116 6

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Storlek på kontrollerade företag

År Företagsstorlek i antal fordon
2012–2019 15
2020 13
2021 12
2022 10
Alla år 14

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Företagsstorlek Antal kontroller
1-5 fordon 687
6-10 fordon 286
11-15 fordon 199
16-20 fordon 97
21-30 fordon 99
31-40 fordon 74
41-50 fordon 26
50< fordon 82
Alla kontroller 1 550

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Statistik om överträdelser

År MAÖ SAÖ
2020 36,35 % 7,19 % 50,24 % 6,21 %
2021 31,89 % 6,80 % 53,80 % 7,51 %
2022 38,63 % 7,64 % 46,73 % 6,99 %

Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

2020 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 8
Rast saknas (mindre överträdelse) 7
Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre överträdelse) 4
2021 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 12
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 6
Användning av annan förares förarkort 5
2022 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 9
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 8
Rast saknas (mindre överträdelse) 5
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 5
Företaget har inte inkommit med material för kontroll 4

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste tre åren och hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.