Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik för kör- och vilotider

Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.

Statistik om våra kontroller

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2016 529 111 992 380
2017 157 12 272 156
2018 173 31 264 240
2019 177 26 269 393
Alla år 1 036 180 1 798 169

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetdagar
2012–2016 490 110 826 511
2017 148 10 256 951
2018 168 31 234 815
2019 170 26 235 330
Alla år 976 177 1 553 607

Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2016 39 1 165 869
2017 9 2 15 205
2018 5 0 29 425
2019 7 0 34 063
Alla år 60 3 244 568

Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek i antal fordon
2012–2016 16
2017 15
2018 13
2019 13
Alla år 15

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
1-5 fordon 427
6-10 fordon 196
11-15 fordon 132
16-20 fordon 73
21-30 fordon 77
31-40 fordon 51
41-50 fordon 19
50< fordon 61
Alla kontroller 1 036

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Statistik om överträdelser

ÅrMAÖSAÖ
2017 38,62 % 5,13 % 56,25 % 0 %
2018 39,95 % 5,15 % 54,90 % 0 %
2019 35,24 % 4,61 % 60 % 0,15 %

Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan allvarlighetsgraderna för åren 2017, 2018 och 2019. Det finns fyra allvarlighetsgrader. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

2018Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 20
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 11
För sent utförd kopiering 6
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
2019Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 18
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 9
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
Använt ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare 6

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för åren 2018 och 2019 samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.