Yrkestrafik statistik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Statistik för kör- och vilotider

Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.

Statistik om våra kontroller

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2017 686 123 1 264 536
2018 173 31 264 240
2019 177 26 269 393
2020 66 8 64 486
Alla år 1 102 188 1 862 655

I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetdagar
2012–2017 638 120 1 083 462
2018 168 31 234 815
2019 170 26 235 330
2020 63 8 59 474
Alla år 1 039 185 1 613 081

Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

ÅrAntal genomförda kontrollerAntal ej genomförda kontrollerAntal kontrollerade arbetsdagar
2012–2017 48 3 181 074
2018 5 0 29 425
2019 7 0 34 063
2020 3 0 5 012
Alla år 63 3 249 574

Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

År Antal nya kontroller inom tre år
2020 33
Alla år 33

Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för ny kontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. En tidigare företagskontroll kan ligga till grund för ny kontroll i upp till tre år. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Resultatet av våra företagskontroller

  Delvis uppfyllt ansvar Helt uppfyllt ansvar
2020 1 5
Alla år 1 5

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

  Avgift nedsatt pga. oskälighet
2020 5
Alla år 5

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

  Avgift påförd med fullt belopp Avgift begränsad till en procent Avgift begränsad till 800 000 kronor
2020 57 11 1
Alla år 57 11 1

Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

Storlek på kontrollerade företag

ÅrFöretagsstorlek i antal fordon
2012–2017 16
2018 13
2019 13
2020 9
Alla år 14

Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

FöretagsstorlekAntal kontroller
1-5 fordon 469
6-10 fordon 202
11-15 fordon 141
16-20 fordon 76
21-30 fordon 79
31-40 fordon 53
41-50 fordon 19
50< fordon 63
Alla kontroller 1 102

Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.

Statistik om överträdelser

ÅrMAÖSAÖ
2018 39,95 % 5,15 % 54,90 % 0 %
2019 35,24 % 4,61 % 60 % 0,15 %
2020 38,74 % 6,39 % 53,06 % 1,81 %

Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.

2018Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 20
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 14
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 11
För sent utförd kopiering 6
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
2019Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 18
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 10
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 9
Rast saknas (mindre överträdelse) 6
Använt ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare 6
2020 Antal per kontroll
Felaktig användning av diagramblad/förarkort 10
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren 8
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs 5
Rast saknas (mindre överträdelse) 4
Ej uppvisat uppgifter för kontroll 3

Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste två åren och innevarande år, samt hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.