Sammanställning 2014 års resultat

Under 2014 fanns det 226 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport 2014

Bilaga, särskilda skäl

Myndigheter som inte rapporterat svar:

  • E-hälsomyndigheten
  • Universitets- och högskolerådet
  • Fastighetsmäklarinspektionen
  • Länsstyrelsen i Skåne län
  • Statens geotekniska institut
  • Statens servicecenter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!