Sammanställning 2017 års resultat

Under 2017 fanns det 220 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

220 myndigheter är rapporteringsskyldiga, av dessa har 209 fullföljt all rapportering.

Det är 8 myndigheter som inte har rapporterat alls i rapporteringssystemet

 • Högskolan Dalarna
 • Kungliga biblioteket
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Malmö Universitet
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Rikspolisstyrelsen
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Statens museer för världskultur

Det är 3 myndigheter som endast har rapporterat delvis i rapporteringssystemet

 • Diskrimineringsombudsmannen
 • E-hälsomyndigheten
 • Sveriges lantbruksuniversitet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!