Sammanställning 2018 års resultat

Under 2018 fanns det 223 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Av dessa har 204 fullföljt all rapportering.

Rapport - Rapporteringsår 2018

Bilaga - Särskilda skäl som har motiverat avsteg från förordningen

En myndighet har angett att de enligt sitt regleringsbrev inte ska rapportera enligt denna förordning:

 • Säkerhetspolisen

En myndighet har sedan tidigare angett att de inte ska rapportera enligt denna förordning:

 • Kungliga hov- och slottsstaten

Det är 16 myndigheter som inte har rapporterat i rapporteringssystemet:

 • Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
 • Första AP-fonden
 • Högskolan Dalarna
 • Institutet för rymdfysik
 • Konjunkturinstitutet
 • Kungliga biblioteket
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län 
 • Myndigheten för vård-och omsorgsanalys
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • Patent- och registreringsverket
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Statens maritima museer
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Verket för innovationssystem

Det är 3 myndigheter som endast har rapporterat delvis i rapporteringssystemet:

 • Statens försvarshistoriska museer
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Upphandlingsmyndigheten

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!