Sammanställning 2016 års resultat

Under 2016 fanns det 223 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport 2016

Bilaga, särskilda skäl

223 myndigheter är rapporteringsskyldiga, av dessa har 200 fullföljt all rapportering.

Det är 20 myndigheter som inte har rapporterat alls i rapporteringssystemet

 • Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Försvarets radioanstalt
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Luleå tekniska universitet
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Presstödsnämnden
 • Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
 • Rikspolisstyrelsen
 • Statens centrum för arkitektur och design
 • Statens museer för världskultur
 • Statens servicecenter
 • Statens skolinspektion
 • Statens va-nämnd
 • Sveriges geologiska undersökning

Det är 3 myndigheter som endast har rapporterat delvis i rapporteringssystemet

 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Naturhistoriska riksmuseet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!