Sammanställning 2015 års resultat

Under 2015 fanns det 229 myndigheter som omfattades av krav på rapportering enligt denna förordning. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Rapport 2015

Bilaga, särskilda skäl

229 myndigheter är rapporteringsskyldiga, men 2 myndigheter har gett besked om att de inte ska rapportera. Därutöver har 16 myndigheter inte rapporterat och det är:

 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finanspolitiska rådet
 • Göteborgs universitet
 • Kungliga biblioteket
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Marknadsdomstolen
 • Statens centrum för arkitektur och design
 • Statens historiska museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens servicecenter
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Universitetskanslersämbetet
 • Verket för innovationssystem
 • Försvarsexportmyndigheten

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!