Sammanställning 2011 års resultat

År 2011 var det totalt 228 statliga myndigheter med rapporteringsplikt till Transportstyrelsen. Utfallet för inköpen presenteras via dokumentlänkarna nedan.

Personbilsinköp
Lastbilsinköp 
Förbrukningsalternativ
Volym förbrukat bränsle
Andel alkolås

Myndigheter som inte rapporterat svar

 • Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
 • Centrala etikprövningsnämnden
 • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 • Karlstads universitet
 • Kungliga Biblioteket
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Patentbesvärsrätten
 • Presstödsnämnden
 • Sameskolstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Svenska Institutet
 • Utredning för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek
 • Verket för innovationssystem

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!