Sammanställning 2010 års resultat

År 2010 var det totalt 235 myndigheter med rapporteringsplikt, av dessa rapporterade 213 svar till Transportstyrelsen. Utfallet presenteras i tabellform via länkarna nedan.

Personbilsinköp
Lastbilsinköp
Antal utryckningsfordon och fordon med personskydd
Förbrukningsalternativ
Volym förbrukat bränsle
Antal alkolås


Myndigheter som inte rapporterat svar

Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling
Dramatiska institutet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Försvarsexportmyndigheten
Granskningsnämnden för radio och TV
Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Kungliga hov- och slottsstaten
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola
Patentombudsnämnden
Sameskolstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Statens maritima museer
Svenska institutet
Teaterhögskolan i Stockholm
Totalförsvarets pliktverk

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!