Statistik över koldioxidutsläpp

Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar.

Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

Statistiken bygger på de uppgifter som biltillverkarna lämnar till Transportstyrelsen i samband med att fordon registreras i vägtrafikregistret.

Bilar som kan drivas med etanol (E85)

Observera att personbilar som kan drivas med drivmedlet etanol (E85) i statistiken för åren 2005-2009 räknas som bensindrivna personbilar. Från och med 2010 redovisas personbilar som är typgodkända för drift med etanol (E85) separat.