Personliga skyltar i Sverige

Antalet personliga skyltbeteckningar i Sverige är 21 015 (januari 2020).

Antalet personliga skyltbeteckningar som är knutna till ett registreringsnummer, och därmed används i trafiken, är 15 880 (januari 2020).

Antal utfärdade skyltbeteckningar årligen (uppgiften avser både nya och förlängda rättigheter till en skyltbeteckning)
ÅRANTAL
2019 4 125
2018 3 410
2017 3 373
2016 3 121
2015 2 293
2014 2 714
2013 1 750
2012 1 804
2011 1 994
2010 2 386
2009 2 425
2008 2 003
2007 2 259
2006 2 254
2005 2 045
2004* 2 661
2003 1 785
2002 1 308
2001 1 382
2000** 3 404

*   Första året med möjlighet att registrera personlig skylt med sju
     tecken.
** Första året med möjlighet att förlänga en tidigare ägd personlig
     skyltlicens.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!