Efterlysta skyltar

På dessa sidor hittar du statistik över efterlysta registreringsskyltar. Statistiken bygger på uppgifter om skyltar som registreras i vägtrafikregistret som efterlysta av Polismyndigheten.

En skylt efterlyses om den rapporteras saknad av en fordonsägare till polisen. Att skylten är efterlyst behöver inte betyda att den har stulits. Vanliga orsaker till att en skylt saknas är att en dåligt fastsatt skylt lossnat vid färd. 

Du kan välja tidigare år i menyn.

Efterlysta skyltar 2019

Månad

Antal efterlysta*

Antal avlysta**

Januari 1185 175
Februari 1202 195
Mars 1094 174
April 1144 193
Maj 1009 179
Juni 1129 147
Juli 1300 185
Augusti 1267 179


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!