Nationell statistik för vägtafikolyckor

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Omkomna i vägtrafiken i januari 2020

Under januari omkom 18 personer. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari 2020. 18 personer omkom totalt, 12 skyddade och 6 oskyddade.

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Omkomna januari 2010-2020

ÅrAntal omkomna
2010 23
2011 20
2012 17
2013 17
2014 18
2015 13
2016 16
2017 12
2018 13
2019 27
2020 18 

Omkomna per månad 2017-2020

Månad2017201820192020
Januari 12 13 27 18
Februari 14 16 17   
Mars 18 22 10   
April 17 17 16   
Maj 24 31 19   
Juni 27 32 19   
Juli 31 44 19  
Augusti 34  29 24   
September 27  21 16   
Oktober 20  25 24   
November 10   36 13   
December 19  38 17   

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!