Fordonsstatistik juli 2014

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 690 525 1 060 332
Lastbil 599 283 219 197
Buss 13 250 7 122
Släpvagn 1 053 939 270 728
Moped 107 637 166 536
Motorcykel 12 506 2 552
Traktor 324 387 124 281
Motorredskap 12 440 2 551
Snöskoter 35 732 7 898
Terränghjuling 28 675 5 573
Terrängskoter 184 800 151 333
Terrängsläp 54 10
Terrängvagn 9 352 3 291
Summa 7 375 004 2 246 231

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!