Fordonsstatistik december 2014

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 582 559 1 214 641
Lastbil 580 379 246 296
Buss 13 961 6 233
Släpvagn 1 057 855  276 729
Moped 74 890 199 692
Motorcykel 288 517 255 312
Traktor 324 719 126 328
Motorredskap 12 850 2 582
Snöskoter 41 018 10 712
Terränghjuling 30 851 5 974
Terrängskoter 183 055 152 624
Terrängsläp 53 10
Terrängvagn 9549 3 281
Summa 7 200 256 2 500 414

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!