Fordonsstatistik oktober 2013

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 544 742 1 113 400
Lastbil 574 979 225 985
Buss 14 596 5 613
Släpvagn 1 032 099 265 864
Moped 88 959 182 042
Motorcykel 292 468 241 312
Traktor 323 197 122 332
Motorredskap 11 794 2 460
Snöskoter 28 685 9 234
Terränghjuling 23 949 5 267
Terrängskoter 188 181 148 953
Terrängsläp 54 10
Terrängvagn 9 116 3 120
Summa 7 132 819 2 325 592

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!