Fordonsstatistik november 2012

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 469 165 1 206 263
Lastbil 562 500 242 962
Buss 14 690 6 208
Släpvagn 1 010 892 259 136
Moped 80 272 187 193
Motorcykel 286 095 242 631
Traktor 322 371 119 710
Motorredskap 11 019 2 375
Snöskoter 22 376 7 772
Terränghjuling 18 254 5 031
Terrängskoter 189 905 148 819
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 848 3 042
Summa 6 996 442 2 431 151

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!