Fordonsstatistik juli 2012

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 556 291 1 084 939
Lastbil 580 299 220 562
Buss 13 023 7 928
Släpvagn 1 008 009 254 715
Moped 112 817 154 602
Motorcykel 309 698 217 084
Traktor 322 262 118 498
Motorredskap 10 674 2 386
Snöskoter 20 638 4 575
Terränghjuling 16 213 4 569
Terrängskoter 191 928 147 248
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 759 3 024
Summa 7 150 666 2 220 139

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!