Fordonsstatistik januari 2012

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 395 678 1 212 417
Lastbil 547 078 242 159
Buss 14 430 6 150
Släpvagn 987 593 256 178
Moped 72 330 191 600
Motorcykel 279 421 240 601
Traktor 320 777 117 988
Motorredskap 10 161 2 336
Snöskoter 19 305 4 816
Terränghjuling 12 795 3 868
Terrängskoter 194 578 145 334
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 484 2 943
Summa 6 862 685 2 426 399

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!