Fordonsstatistik december 2012

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 457 145 1 226 641
Lastbil 558 192 249 154
Buss 14 224 6 604
Släpvagn 1 009 546 261 296
Moped 73 661 193 714
Motorcykel 284 212 245 197
Traktor 322 465 120 068
Motorredskap 11 052 2 404
Snöskoter 25 581 6 577
Terränghjuling 18 819 5 010
Terrängskoter 191 713 146 921
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 848 3 049
Summa 6 975 513 2 466 644

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!