Fordonsstatistik augusti 2012

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 571 251 1 079 492
Lastbil 581 532 219 479
Buss 14 807 6 170
Släpvagn 1 009 883 255 233
Moped 112 011 155 656
Motorcykel 308 449 218 798
Traktor 322 461 118 537
Motorredskap 10 733 2 388
Snöskoter 20 605 4 847
Terränghjuling 16 738 4 741
Terrängskoter 191 481 147 546
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 772 3 012
Summa 7 168 778 2 215 908

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!