Fordonsstatistik mars 2010

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  
Personbil 4 298 212 1 087 658
Lastbil 515 955 223 384
Buss 14 039 5 696
Släpvagn 946 958 244 437
Moped 88 433 164 803
Motorcykel 276 761 224 684
Traktor 319 866 110 627
Motorredskap 8 391 2 071
Snöskoter 6 111 940
Terränghjuling 2 831 1 732
Terrängskoter 204 728 138 561
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 7 532 2 607
Summa 6 689 872 2 207 209

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!