Fordonsstatistik november 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 305 523 920 323 908 070
Lastbil 516 868 187 699 75 826
Buss 14 114 4 709 3 087
Släpvagn 927 193 198 646 24 501
Motorcykel 272 502 181 064 7 236
Moped klass I* 100 280 96 806 2 348
Traktor 322 350 101 218 4 119
Motorredskap 7 649 608 202
Terrängvagn 7 152 1 397 172
Terrängskoter 183 668 138 027 1 915
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 657 357 1 830 504 1 027 511

*) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!