Fordonsstatistik september 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 368 242 845 692 877 347
Lastbil 531 731 169 139 71 771
Buss 14 206 4 569 2 925
Släpvagn 928 174 193 651 22 506
Motorcykel 290 287 162 401 6 569
Moped klass I* 128 097 67 007 1 893
Traktor 323 192 99 978 3 867
Motorredskap 7 548 568 169
Terrängvagn 7 090 1 351 165
Terrängskoter 183 073 136 703 1 725
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 781 698 1 681 066 988 972
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!