Fordonsstatistik mars 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 268 648 889 342 859 892
Lastbil 507 903 177 429 70 568
Buss 13 998 4 621 2 853
Släpvagn 902 040 194 533 20 268
Motorcykel 260 577 178 418 5 833
Moped klass I* 90 628 81 007 1 541
Traktor 323 298 98 244 3 601
Motorredskap 7 188 520 187
Terrängvagn 6 852 1 309 174
Terrängskoter 198 089 118 517 1 797
Terrängsläp 65 13 21
Summa 6 579 286 1 743 953 966 735
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!