Fordonsstatistik maj 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 349 223 837 767 863 925
Lastbil 528 136 163 964 70 848
Buss 14 193 4 410 2 895
Släpvagn 914 454 193  292 20 778
Motorcykel 290 649 155 381 6 111
Moped klass I* 122 094 59 114 1 681
Traktor 323 397 98 932 3 702
Motorredskap 7 335 528 187
Terrängvagn 6 926 1 328 176
Terrängskoter 184 397 133 484 1 764
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 740 862 1 648 207 972 102
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!