Fordonsstatistik juni 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 366 523 831 264 848 900
Lastbil 532 732 162 028 69 042
Buss 12 486 6 086 2 849
Släpvagn 919 735 192 387 21 359
Motorcykel 296 782 151 717 6 217
Moped klass I* 129 923 55 936 1 724
Traktor 323 601 99 119 3 680
Motorredskap 7 386 544 183
Terrängvagn 6 974 1 324 173
Terrängskoter 183 569 134 839 1 732
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 779 769 1 635 251 955 894
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!