Fordonsstatistik juli 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 377 773 824 221 856 151
Lastbil 534 218 162 010 69 705
Buss 12 236 6 377 2 841
Släpvagn 924 115 191 478 21 689
Motorcykel 300 057 150 365 6 313
Moped klass I* 134 435 55 272 1 779
Traktor 323 567 99 298 3 750
Motorredskap 7 435 552 177
Terrängvagn 7 007 1 338 167
Terrängskoter 183 320 135 571 1 731
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 804 221 1 626 489 964 338
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!