Fordonsstatistik januari 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 246 211 889 970 852 175
Lastbil 501 677 178 202 69 541
Buss 13 881 4 778 2 874
Släpvagn 898 273 192 954 19 814
Motorcykel 255 861 180 295 5 690
Moped klass I* 82 741 85 514 1 481
Traktor 323 687 97 354 3 473
Motorredskap 7 078 519 192
Terrängvagn 6 780 1 291 180
Terrängskoter 188 204 125 711 1 644
Terrängsläp 86 11 0
Summa 6 524 479 1 756 599 957 064
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!