Fordonsstatistik december 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 284 803 946 121 897 396
Lastbil 511 132 195 325 74 738
Buss 13 437 5 418 2 613
Släpvagn 925 854 201 215 22 946
Motorcykel 269 567 184 138 6 889
Moped klass I* 93 479 103 987 2 042
Traktor 322 117 101 780 3 851
Motorredskap 7 686 641 174
Terrängvagn 7 160 1 426 130
Terrängskoter 190 886 133 406 1 724
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 626 179 1 873 464 1 012 538
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!