Fordonsstatistik augusti 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 383 564 822 953 866 994
Lastbil 536 402 162 224 70 671
Buss 14 200 4 629 2 850
Släpvagn 926 650 192 058 22 129
Motorcykel 298 893 152 792 6 424
Moped klass I* 135 126 57 651 1 834
Traktor 323 470 99 547 3 805
Motorredskap 7 475 563 178
Terrängvagn 7 063 1 336 169
Terrängskoter 183 097 136 099 1 785
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 815 998 1 629 859 976 874
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!