Fordonsstatistik april 2008

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 310 040 864 443 860 338
Lastbil 518 397 170 612 70 639
Buss 14 077 4 531 2 875
Släpvagn 908 051 194 182 20 646
Motorcykel 277 218 165 597 5 980
Moped klass I* 108 856 67 190 1 650
Traktor 323 320 98 717 3 646
Motorredskap 7 258 523 185
Terrängvagn 6 874 1 327 182
Terrängskoter 190 563 126 740 1 764
Terrängsläp 60 9 31
Summa 6 664 714 1 693 871 967 936
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!